Latch

(Doorjamb | Latch ng pintuan) Isang pintuan ng pinto o isang doorjamb sa isang panaginip ay kumakatawan sa isang tagapag-alaga sa pintuan, isang bantay na aso o isang lingkod.