Magpalusot

(Pagbato hanggang kamatayan. Tingnan ang Pagbato)