Kite 1

(Maliit na lawin) Sa isang panaginip, ang saranggola ay nangangahulugang isang hindi nakagagalit o isang mapanglaw na tagapamahala na marunong, marumi at mabulok. Kung ang isa ay nakakakuha at sanayin ang isang ligaw na saranggola upang manghuli para sa kanya at natagpuan niya na hindi ito sinusunod o hinawakan nang mahigpit ang kanyang pulso sa isang panaginip, nangangahulugan ito na manganak siya ng isang anak na magiging pinuno. Kung hindi, kung ang saranggola ay lumilipad sa kanyang pulso sa panaginip, nangangahulugan ito na ang fetus ay maaaring mamatay bago ipanganak. Ang mga sisiw nito ay kumakatawan sa mga batang lalaki at batang babae na nakikipag-ugnayan sa maling paggawa. Ang isang saranggola sa isang panaginip din ay kumakatawan sa isang mapang-asawang asawa at isang lihim na pag-iibigan. (Tingnan ang Panimula)