Kusina

Ang isang kusina sa isang panaginip ay nangangahulugang paghahanda ng pagkain, o maaari itong kumatawan sa isang lingkod, gawain ng menial, isang lutuin, isang restawran na madulas na kutsara, mga pagkasira, pagkawala ng katayuan, mga inagaw na kinuha mula sa iba sa pamamagitan ng lakas, o maaaring mangahulugan ito ng isang bapor, init, pagnanasa , pakikialam sa mga elemento, o pakialam sa negosyo ng mga tao. (Makita din si Ladle)