Jerboa

(Rodent) Ang isang jerboa sa isang panaginip ay kumakatawan sa isang sinungaling na madalas na nanunumpa sa Pangalan ng Diyos na nagsasalita siya ng katotohanan. Ang pakikipaglaban sa isang jerboa sa isang panaginip ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng isang argumento sa isang tao ng mga ganyang katangian. Ang isang jerboa sa isang panaginip ay kumakatawan din sa isang snatcher sa katawan o isang mananaliksik.