Hindi nakikita ang tumatawag

(Voice) Ang pakikinig sa tinig ng isang hindi nakikita na tumatawag na nagpapayo, nag-uutos, nagbabawal, nagpapala, o reprimend sa taong nakikita ang panaginip ay nangangahulugang eksaktong narinig ng isang tao at walang karagdagang pagpapakahulugan. Kasama dito ang lahat ng tinig. (Tingnan din ang Boses)