Hotel

(Hostel | Inn | Paglalakbay sa ibang bansa) Ang isang hotel sa isang panaginip ay kumakatawan sa isang bahay, katawan, pangalan, ari-arian, kaluwalhatian, bathhouse, oven, o isang korte ng katarungan. Anumang maaaring mangyari sa kanya sa panaginip na iyon ay maaaring maganap kasabay ng alinman sa mga elemento sa itaas at may kaugnayan sa kanyang kundisyon. Ang pananatiling magdamag sa isang hindi kilalang hotel sa isang panaginip ay nangangahulugang paglalakbay, o maaaring ipahiwatig nito ang tirahan ng mundong ito mula sa kung saan ang isang paglalakbay upang maabot ang tahanan ng kabilang buhay. (Tingnan din ang Hostel | Paglalakbay)