Impiyerno

(arb. | Jahannam. Tingnan ang Hell-sunog | Malik | Ospital ng kaisipan)