Haft

(Hawak ng isang sundang, o hawakan ng isang kutsilyo. Tingnan ang Knife hawakan | Turkesa)