Kagubatan

(Jungle | Wild plants | Woods) Ang isang kagubatan sa isang panaginip ay kumakatawan sa kalungkutan at takot at maaari itong kumatawan sa isang brothel, imoralidad at katiwalian.