Fog

Ang fog sa isang panaginip ay nangangahulugan ng pagpunta sa isang paglalakbay o pagbalik mula sa isa. Ang ulap sa isang panaginip ay nangangahulugan din ng pagkalito o pagiging malalim tungkol sa isang materyal o isang bagay na espiritwal. Kung nakikita ng isang tao ang kanyang paglalakad ng hamog sa isang panaginip, nangangahulugan ito na may balak siyang isang bagay na kinamumuhian ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat at dapat niyang itanggi ito. Ang fog sa isang panaginip ay nangangahulugan din ng kalabuan, kahina-hinala, tangle o pag-aalinlangan. Ang fog sa isang panaginip ay nangangahulugan din ng mga pagsubok o isang labanan sa pagitan ng mga tao. (Makita din ang mga ulap)