File

(Rasp | Tongue) Ang isang file sa isang panaginip ay kumakatawan sa isang dila. Nangangahulugan din ito ng kasiya-siya ng isang likas na pangangailangan o pagbibigay ng isang masigasig na gilid sa isang expression. Kinakatawan din nito ang isang katulong, isang anak na nagbibigay ng pangangailangan ng kanyang ina o mga nakababatang kapatid at babae. Ang isang file sa isang panaginip ay kumakatawan din sa mga hinihingi, obligasyon, o pakikipagtalik.