Exhaustion mula sa pagsasalita

(Pagod | Pagod | Pagod) Kung ang isang tao ay natagpuan ang kanyang sarili na walang kakayahang magdala ng isang pag-uusap na wala nang pagkapagod mula sa pagsasalita, o kung siya ay pumipigil sa pakikipag-usap tungkol sa mabuti o masama, at kung mangyari ito sa loob ng isang looban sa isang panaginip, nangangahulugan ito na siya ay isuko ang kanyang alibi at mawawala ang kanyang kaso sa kanyang kalaban, o maaari itong mangahulugan na siya ay magiging mahirap at umaasa sa kabutihang-loob ng mga tao o na siya ay magiging walang anak.