Gabi na

(Dark | Nightfall) Sa isang panaginip, ang gabi ay nagpapahiwatig ng panlilinlang, kasinungalingan, katiwalian at pagmamataas. Ang gabi sa isang panaginip ay nangangahulugan din ng pagdiriwang ng mga papuri ng Diyos at pag-alala sa Kanya.