Eba

(Ina ng sangkatauhan, nawa ang kapayapaan ng Diyos ay sumama sa kanya.) Sa isang panaginip, si Eva ay kumakatawan sa kasaganaan, mga pagpapala, isang mabuting ani, isang mabuting ani, katamtaman, kita mula sa isang negosyo sa hinabi, pagsasaka, smithcraft o katulad na mga industriya. Ang pagkakita kina Adan at Eba sa isang panaginip ay nangangahulugang hinirang mula sa isang istasyon at isang lugar ng karangalan sa isang mas mababang ranggo na muling babangon pagkatapos magsisi mula sa kasalanan ng isang tao. Ang makita si Eva sa isang panaginip ay nagpapahiwatig din ng mga pitfalls, kasalanan, napapailalim sa paninibugho at malisyosong pandaraya, o problema sa kapitbahay ng isang tao. Ang pagkakita kina Adan at Eba sa isang panaginip ay nangangahulugan din ng mga paghihirap na dulot ng asawa o anak ng isang tao, pahintulot para sa pakikipagtalik, pagsisisi o pagsisisihan sa nakaraan. Kung nakikita ng isang babae si Eva sa kanyang panaginip, nangangahulugan ito na gagawa siya ng mga paghihirap para sa kanyang asawa dahil sa pakikisama niya sa isang taong hindi angkop sa kanyang pagkakaibigan. Nangangahulugan din ito na isang malaking kahirapan ang mangyayari sa kanya, dahil si Eva ang unang nakaranas ng babaeng panregla at ang sakit ng panganganak. Maaari din itong nangangahulugang pagdurusa mula sa pasanin ng pagbubuntis, paggawa at mga pangsakit sa panganganak. Ang pagtingin kay Eba sa isang panaginip ay nangangahulugan din ng pagbibigay ng kapwa sa matuwid pati na rin sa masasamang bata. Kung ang babae sa panaginip ay nahihiwalay sa kanyang asawa, maaaring nangangahulugan ito na bumalik sa kanyang conjugal life o kumita ng naaangkop na kita para sa kanyang sariling mga pangangailangan. Nangangahulugan din ito na ang isang tao mula sa kanyang anak ay maaaring gumawa ng pagpatay o mamatay bilang isang martir. Kung nakikita ng isang tao si Eva sa isang panaginip, nangangahulugan ito na maaaring siya ay linlangin ng isang babae o na siya ay nakikinig ng eksklusibo sa payo ng kanyang asawa, o kung sinusundan niya ang payo ng isang babae, nangangahulugan ito na siya ay magkamali at mawalan ng kanyang pamumuno. Kung nakikita ng isang tao si Eva na may magandang panaginip sa isang panaginip, kung gayon siya ay kumakatawan sa kanyang ina, sapagkat si Eva ang ina ng sangkatauhan. Kung sakaling siya ay nasa ilalim ng mga sakit ng mga paghihirap, nangangahulugan ito na maliligtas siya.