Kaligayahan

ang isang aliw sa panaginip ay kumakatawan sa isang taong nagsasabing mapagbigay, at nag-uutos ng kabutihang-loob para sa iba.