Itik

Sa isang panaginip, isang pato ang kumakatawan sa isang babae o dalaga. Kung nakikita ng isang tao ang kanyang sarili na kumakain ng karne ng pato sa isang panaginip, nangangahulugan ito ng pera na kinita sa pamamagitan ng paggawa ng isang manggagawa. Nangangahulugan din ito na ang isa ay maaaring magpakasal sa isang mayamang babae. Nakatira ang tubig sa mga duck at hindi basa. Ang mga duck sa isang panaginip din ay binibigyang kahulugan bilang pinataas na kalalakihan ng pagiging banal, kadalisayan at kabutihan na nabubuhay sa mundong ito at hindi naaapektuhan nito. Kung ang isang pato ay nakikipag-usap sa isang tao sa isang panaginip, nangangahulugan ito na siya ay itataas sa karangalan ng isang babae. Ito rin ay kumakatawan sa kaginhawahan at kasiyahan sa buhay ng isang tao na nagmula sa pagkain ng laman nito at ang parabula ng pagiging umaasa sa tubig ay tulad ng mga mandaragat at mangingisda at dahil sa kabaitan nito. Gayunpaman, kung ang isang tao ay nakarinig ng pag-quack ng isang pato sa loob ng kanyang bahay sa isang panaginip, nangangahulugan ito ng mga paghihirap sa lugar na iyon, o isang anunsyo ng pagkamatay ng isang tao. (Tingnan din ang karne ng Swan)