Dismaya

(Pagkamakapangahas | Mapangahas) Kung ang isang nagnanais na makakuha ng paggalang mula sa iba ay nagpapakita ng pagkadismaya sa isang panaginip, nangangahulugan ito ng pagdadalamhati, paglilingkod, pag-alay o pagkawala ng ranggo. (Tingnan din ang pagbahing)