Tanghali

Ang unang hitsura ng sikat ng araw sa isang panaginip ay kumakatawan sa kapanganakan ng mga batang babae o kanilang kasal. Ang nakakakita ng madaling araw sa isang panaginip ay maaari ring magpahiwatig ng pag-alaala sa Diyos na Makapangyarihan sa lahat at pagbabasa ng Qur’an. Ang Seeingthedawnin adream ay nangangahulugan din na paglalakad sa ilaw ng patnubay. Nangangahulugan din ito ng kaligayahan at patuloy na kagalakan. Kung ang isang tao ay nawawalan ng isang bagay sa gabi pagkatapos ay hahanapin ito sa madaling araw sa isang panaginip, nangangahulugan ito na ang kanyang kalaban ay itinanggi ang isang bagay na hindi niya makatarungan na kinuha mula sa kanya, kung gayon ang isang saksi ay dumating upang magpatotoo para sa kapakinabangan ng isang tao at upang matulungan siyang mabawi ang kanyang pag-aari.