Amity

(Pakikialam | Pag-ibig | Pag-ibig) Sa isang panaginip, ang pakikipag-isa sa pagitan ng mga tao ay nangangahulugang isang matalinong paghuhusga, pag-unawa sa mga kahihinatnan ng mga bagay, napagtanto ang mga pakinabang, pagkakaisa at balanse ng isang tao.