Crown ng tinik

(Diadem | Garland | Wreath. Tingnan ang Crown ng isang hari)